Statik Hava Akışı Özdirenci

Statik Hava Akışı Özdirenci

Statik hava akışı direnci (SAR), gözenekler boyunca yarı-statik bir akıma , yani malzeme içerisinden bir birim akışını zorlamak için gereken basınç düşüşüne verilen sürtünmeyi geciktirmeyi ifade eder.

Statik hava akımı direnci, gözenekler boyunca yarı statik bir akımın sürtünme gerilimini ifade eder.Statik hava akımı direnci  σL’dir.

Statik viskoz geçirgenlik (SVP), doymuş sıvıdan bağımsız etkili bir sıvı akış yüzeyidir. Her iki özellik de sıvının dinamik viskozitesi μ ile ilgilidir: k = μ / σ

Ekipman: Statik Hava Akış Direnci Ölçüm Sistemi

Standart: ASTM C H22,ISO 9053-91

Metod: Akış direnci ölçümü için elektronik sistem

Özellikler: σ-statik hava akış özdirenci  (Pa.s/m²);k-statik geçirgenlik (m²);L-Örnek Kalınlık (m)

Doğrudan Metod:σ = (Pe x A) / (Q x L)

Orantılı Metod:σ = Rc x (Pe x A) / (Pc x L)
 

 

©2017 - ONATUS ÖNGÖRÜ TEKNOLOJİLERİ. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi