YAZILIM

Granta MI

Şirket genelinde malzemelerin kontrolünü sağlayabilir ,malzeme bilgisi hakkında yeni bilgileri oluşturmak için malzeme analizi yapabilir, daha hızlı ve iyi kararlar almak için elde edilen bilgileri uygulanabilir ve zamandan tasarruf, riski azaltmak, kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek adına elde edilen bilgileri kayıt altında tutabilir.


- Malzeme verilerini kontrol edebilir, böylece verilerin doğruluğundan emin olabilir, veri bilgilerindeki değişiklikleri görebilir ve kullanılacak verinin güvenirliliğini sağlayabilirsiniz.
- Malzeme mühendisliğinde tekrarlanan testler ve malzeme bilgilerinin araştırılmasında kaybedilen çaba ve zamanın önüne geçebilirsiniz.
- Innovate—increase confidence in data, push materials to their limits, capture and re-use materials knowledge
- Tedarik zincirinden oluşan sorunlar ve kısıtlanmış maddeler gibi problemler de dahil olmak üzere önlenerek veya azaltılarak risk oranını düşürebilirsiniz.
- Bilinçli malzeme seçimi ve uygulanan stratejiler ile maliyeti azaltabilirsiniz.

©2017 - ONATUS ÖNGÖRÜ TEKNOLOJİLERİ. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi