YAZILIM

DIGIMU®

DIGIMU® ‘nun amacı, metal şekillendirme prosesleri sırasında mezoskopik ölçekte mikroyapısal değişiklikleri taklit etmek için endüstriyel bir çözüm önermektir.
DIGIMU®, metalürji, havacılık ve nükleer sektöre ait pek çok sanayi paydaşıyla (web sayfasına bağlantı) birlikte on yıldan fazla süredir Merkezi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (Cemef MINES ParisTech) yürütülen araştırma projelerinin sonucudur.

DIGIMU® tarafından önerilen tam alan yaklaşımı iki temel amaca sahiptir:

Daha büyük sipariş modelleri için tespit edilemeyen yerel ve heterojen fenomeni simüle etmek
Endüstriyel part ölçekli simülasyonlar için kullanılan orta saha modellerini geliştirmek
DIGIMU®, materyalin heterojenliğini (mikroyapının topolojik özelliklerine uygunluk) temsil eden sayısal polikristalin mikroyapıları üretir. REV’ye uygulanan sınır koşulları, makroskopik ölçekte (makbul noktanın termomekanik döngüsü) bir maddi nokta tarafından tecrübe edilen sınır koşullarını temsil eder. Sonlu Elemanlar formülasyonu temel alınarak, metal şekillendirme işlemleri sırasında ortaya çıkan çeşitli fiziksel fenomenler simüle edilir (yeniden kristalleştirme, tane büyümesi, ikinci faz parçacıklarına bağlı Zener pinlemesi vb.).

©2017 - ONATUS ÖNGÖRÜ TEKNOLOJİLERİ. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi