Bize Ulaşın

sales@onatus.com

Telefon

+90 262 678 72 68

Projeler

SIDLAB


SIDLAB Suite, kanal ağları içinde ses üretim ve yayılımının analizini ve ölçümü için yazılım ve donanım çözümleri kombinasyonudur. Bu, intake ve egzoz sistemlerine, güç üretimine, petrol &gaz boru hatlarına(ağlarına) ve HVAC sistemlere uygulanabilir. Simülasyon ve ölçüm değerleri de dahil olmak üzere sistemlerin eksiksiz karakterizasyonunu sunar. SIDLAB Acoustics ve SIDLAB Flow, sistemi basınç düşüşünü uygun seviyede tutarak iyi bir akustik performansa sahip olacak şekilde tasarlar. Sonuçlar daha sonra SIDLAB Rig’in içindeki SIDLAB Measurement ya da SIDLAB Acquisition kullanılarak doğrulanır.

SIDLAB Optimizasyon ve parametrizasyon araçları, verimli bir tasarım için geniş olanaklar sunar. SIDLAB hesaplamaları MATLAB ortamında yapılır ve kaynak kodları sunulur. Bu uzman kullanıcıların kendi özel analizlerini gerçekleştirebilmesi adına iyi bir avantajdır. Hesaplama süresi normal bir bilgisayarda genellikle birkaç saniyedir. SIDLAB içinde Post-processing, sonuçları değişik formatlarda kaydetme imkanıyla basit ve anlaşılırdır. SIDLAB araştırma, eğitim ve danışmanlıkta her türlü kanal akustik uygulamaları için isabetli modellemelerini, uzun tecrübe ve bilgi birikimleri ile buluşturur.

Aşağıda verilen modüller mevcuttur ve ayrı ayrı fiyatlandırılır.
– SIDLAB Acoustics
– SIDLAB Flow
– SIDLAB Acoustics HF
– SIDLAB Measurement
– SIDLAB Rig
SIDLAB ACOUSTICS
Bu modül, karmaşık kanal ağlarında düşük frekanslı sesin oluşumunu ve yayılmasını modeller. Tüm standart eleman modelleri doğrulanmıştır ve literatürde yayınlanan en iyi ve en yeni modellere dayanmaktadır. Kullanıcılar, kullanıcı tanımlı öğeler olarak kendi öğelerini ekleme olanağına sahiptir.

SIDLAB FLOW
Bu modül SIDLAB Acoustics’in bir eklentisidir. Tasarlanan susturucu sistemi tarafından sağlanan basınç düşüşünü hesaplamak için hızlı bir 1D aracıdır. İki kapılı bir formülasyon kullanarak network içindeki akış dağılımını ve basınç düşüşünü hesaplar ve sonuçları SIDLAB Acoustics’teki akustik hesaplamaya besler. Perforat gibi bazı delikli yapıların akustik performansı, elemanın içindeki akış miktarına oldukça bağlıdır. SIDLAB Flow, SIDLAB Acoustics’te yerleşik olarak bulunan aynı newtork’ü kullanır.

SIDLAB ACOUSTICS HIGH FREQUANCY
Bu yeni modül, güç yinelemesi yöntemini kullanarak yüksek frekans aralığında sesin kanalların içinde yayılmasını modellemektedir. Güç tabanlı tekniklerde kaynak-yol-alıcı modeli kullanılır. Bu modelde kaynak, ses üreten cihazdır; yol, kaynaktan alıcıya giderken sesi etkileyen her şeyi içerir ve alıcı tipik olarak bir kişinin bu sesi duyduğu yerdir. Öğe terimi toplu olarak kaynak, alıcı ve yol bileşenlerini tanımlar. Alıcı konumu, o konuma giden tüm seslerin toplamını duyar. Uygulamaya bağlı olarak, birkaç ses kaynağı olabilir ve her kaynaktan gelen ses, bir veya daha fazla yol boyunca alıcıya gidebilir. Ses kaynaklarının ve yolların sayısından bağımsız olarak, her yol ayrı ayrı analiz edilir; daha sonra tüm yolların süperpozisyonu dikkate alınır. Bu model, HVAC uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.SIDLAB ACQUISITION/MEASUREMENT
SIDLAB Acquisition, iki kapılı elemanların (örn. egzoz veya intake susturucuları) pasif akustik özelliklerini (örn. İletim Kaybı) karakterize etmek için gereken ölçüm verilerini elde etmek için kullanılır. SIDLAB Acquisition, Veri Edinme Sistemi (Data Acquisition System) ve ölçüm mikrofonları ile birlikte sağlanır. Farklı teorik ve pratik hususları hesaba katan ölçüm prosedürlerini otomatikleştirir. Farklı uyarılar (rastgele veya kademeli sinüs) kullanılabilir. Sonuçlar, SIDLAB Acoustics ile uyumlu farklı formatlarda saklanır ve eksiksiz bir sistemi simüle etmek için kullanılabilir.

SIDLAB RIG
Farklı egzoz/intake ve HVAC uygulamaları için susturucuların akustik özelliklerinin ölçülmesine yönelik test donanımıdır.

Onatus Öngörü Teknolojileri'ni Keşfedin!

Yüksek teknolojiye dayalı mühendislik ve danışmanlık hizmetleri

Telefon

+90 262 678 72 68

Bize Ulaşın

sales@onatus.com

Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?