Bize Ulaşın

sales@onatus.com

Telefon

+90 262 678 72 68

Service Details

ServicesMalzeme Üretimi


Günümüz piyasa koşullarındaki hızlı değişim ve devinim beraberinde mühendislik malzemelerine olan talep ve beklentiyi de arttırmaktadır. Test ortamında yapılan deneme yanılma çalışmaları, gerek maliyet gerekse de dar proje zamanları bağlamında, firmaların talebe yetecek kadar hızlı bir şekilde yüksek performanslı malzemelerin geliştirmesini önlemektedir. Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği® yaklaşımı bu açığı kapatmakta ve yüksek performanslı yeni malzemeler geliştirmek ve mevcut malzemeleri geleneksel bir deneme-yanılma ya da deneysel yaklaşımdan daha hızlı ve daha düşük maliyetle optimize etmek için kanıtlanmış bir metodoloji olarak ortaya çıkmaktadır.

ONATUS Öngörü Teknolojileri, Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği sayısal modelleme yazılımlarını kullanarak, ülkemiz temel ihtiyaç ve gelecek hedefleri doğrultusunda metalik malzeme üreticisi firmalar ve bu firmaların savunma & otomotiv alanındaki müşterilerine yönelik olarak yoğun şekilde proje üretmekte, yazılımsal alt yapılarını kurmakta ve devamında danışmanlık kapsamında çözüm önerileri geliştirmektedir.

Ülkemizde ki tüm vasıflı çelik üreticileri; Erdemir, İsdemir, Çolakoğlu, Çemtaş, Asil Çelik…ONATUS’un çözüm ürettiği ana sanayi firmaları olarak sıralanabilir.

Savunma sanayi projeleri için devreye alınması planlanan titanyum, alüminyum, magnezyum, nikel bazlı süper alışımlar gibi birçok metalin farklı gradelerde imalatı ve tasarımı süreçlerinde Onatus yoğun olarak görev almakta ve deneyim birktirmektedir.
Thermo-Calc

Thermo-Calc son 30 yılda termodinamik hesaplamalar için dünyada kullanılan en yaygın en güçlü yazılım paketi olarak öne çıkmaktadır. Thermo-Calc yoğun olarak aşağıdaki proses hesaplamalarında kullanılmaktadır:
 • Kararlı ve yarı kararlı faz hesaplamaları
 • Fazların büyüklükleri ve içerdikleri elementlerin yüzdesel dağılımı
 • Termokimyasal hesaplamalar örneğin, Entalpi ısı kapasitesi ve aktivasyon enerjisi
 • Liküdüs ve solidüs gibi dönüşüm sıcaklıkları
 • Faz dönüşümlerini etkileyen ana proses parametreleri
 • Tekli, ikili, üçlü ve çoklu faz diyagramlarının oluşturulması
 • Scheil-Gulliver modeline göre katılaşma hesaplamaları
 • Kimyasal reaksiyonların termodinamik özelliklerinin hesaplanması
Detaylı Bilgi İçin
Dictra

DICTRA, Thermo-Calc firması tarafından geliştirilen, çok bileşenli alaşımların hassas difüzyon kontrollü hesaplamaları için kullanılan bir yazılım çözümüdür. DICTRA hesaplamaları; alaşımların difüzyon denklemlerinin, sayısal yöntemlerle çözümlenmesi esasına dayanmaktadır. DICTRA yardımı ile yapılabilecek bazı temel hesaplamalar şu şekilde sıralanabilir:
 • Katılaşma esnasında meydana gelen mikrosegragasyonlar
 • Alaşımların homojenizasyonu
 • Büyüme / çözünme reaksiyonları: karbürler, nitrürler ve intermetalik fazlar
 • Çökelti faz oluşumları
 • Interdifüzyon hesaplamaları örneğin kaplama sistemlerinde
 • Çeliklerde östenit – ferrit dönüşümleri
 • Yüksek sıcaklıklarda, alaşım ve çeliklerin karbürleme, nitrürleme ve karbonitrürleme reaksiyonları
 • Ardıl kaynak ve ısıl işlemlerde meydana gelen, termo-dinamik reaksiyonlar
 • Sementit karbürlerin sinterleme reaksiyonları
Detaylı Bilgi İçin
TC Prisma

TC-PRISMA, Langer-Schwartz teorisi ve Kampmann-Wagner numerik modelleme yaklaşımlarını kullanarak, çok bileşenli ve birden çok faz içeren yapıların, kullanıcı tarafından belirlenen ısıl işlem koşulları altındaki;  çekirdeklenme, tane büyümesi, çözünme ve tane irileşmesi davranışlarının analizi için, Thermo-Calc firması tarafından geliştirilmekte olan bir yazılım çözümüdür.

TC-PRISMA, hali hazırdaki analiz ve modelleme yeteneklerini, yine Thermo-Calc firması tarafından geliştirilmekte olan Thermo-Calc ve DICTRA yazılım çözümleri ile birlikte kullanıldığında önemli ölçüde arttırmaktadır.

TC-PRISMA kullanılarak aşağıdaki analiz ve simülasyon çalışmalarını gerçekleştirmek mümkündür
 • Eş zamanlı tane oluşumu, tane büyümesi/çözülmesi ve çökelti irileşmesi hesaplamaları
 • Analiz edilen sistemde, sıcaklığa bağlı parçacık dağılımı
 • Ortalama parçacık yarı çapı ve sayı yoğunluğu
 • Hacim oranı ve parçacık kompozisyonu
 • Çekirdeklenme ve irileşme oranları
 • Zaman – Sıcaklık – Çökelme (TTP) diyagramları
 • Çok bileşenli yapıların ara yüzey enerjisi
Detaylı Bilgi İçin
Thercast NxT

Thercast metalik malzeme üretim süreçlerinde kullanılan ingot, sürekli döküm ve kalıba döküm metotlarının bilgisayar ortamında sayısal modellerinin oluşturularak olası döküm hatalarının, döküm işlemi öncesinde belirlenerek, gerekli iyileştirme faaliyetlerinin devreye alınmasını olanaklı kılan simülasyon yazılım çözümümüzdür. Dünyada ve ülkemizde metalik malzeme üreticilerinin büyük bir kısmı hatta meydana gelebilecek kılcal çatlaklarının, kanamaların, segregasyonların, döküm boşluklarının süreçleri öncesinde gözlemlenebilmesi için Thercast yazılımını kullanmaktadır.

Thercast kullanıcı dostu arayüzü ve Forge NxT yazılım entegrasyonu ile kullanıcılarına bütünleşik simülasyon yapma olanağı sunmaktadır. Haddeleme ve dövme süreçleri ile döküm süreçlerini bağlayarak daha gerçekçi ve doğru yaklaşımların geliştirmesini olanaklı hale getirmektedir. Yani dökülen parçanın hadde yada dövme ile proses devamı yapılıyorsa bu iki proses arasında data alışverişi yapabilmekte ve devamında hızlı ve pratik çözüm önerileri geliştirilebilmetedir.
Detaylı Bilgi İçin

Onatus Öngörü Teknolojileri'ni Keşfedin!

Yüksek teknolojiye dayalı mühendislik ve danışmanlık hizmetleri

Telefon

+90 262 678 72 68

Bize Ulaşın

sales@onatus.com

Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?